Young Inventors in Action

Düşünmek bir yetenek değil, geliştirilebilir zihinsel bir süreçtir. Olaylara çözümcül yaklaşmak, sorgulamak, yeni ürünler geliştirmek yaratıcı düşünme etkinlikleri ile mümkündür. Yaratıcılık, gözümüzün önünde olan şeyleri bize farklı bir bakış açısıyla gösteren,önümüze birçok yolu açan, herkeste belli bir oranda olan ve geliştirilebilen bir yetenektir.  Önemli olan bireyin içindeki potansiyeli keşfedip, mucit olabilme noktasında gereken farkındalığa erişebilmesidir.

Gelişen çağda, yaratıcılık etkinlikleri sadece fizik, matematik bilerek değil bunları güncel hayatla bağdaştırmakla mümkün hale gelmiştir. Bu sebeple yeni akımlar olan kodlama ve maker hareketi kültürü ile gençlerin yaratıcılığı, farklı bir boyutla ele almaları mümkün kılınmıştır. Gerek ülkemizde gerekse yurtdışında devlet eliyle bu tür girişimcilik faaliyetlerine yatırım yapılmaya çalışılsa da öncelikle gençlerin bu konuda bilinçlenmesi ve harekete geçebilmesi gerekmektedir.

Projemiz kapsamında genel hedefimiz; gençlerde doğuştan var olan ancak daha sonra körelen yaratıcılık özelliklerini tekrar açığa çıkarabilmek için motive etmek ve topluma faydalı olabilmek adına üreten beyin olmalarını sağlamaktır.

Projemizin Amaçları:

-Gençlerin içlerindeki mucidi ortaya çıkarmaları konusunda motivasyonlarını artırmak.

-Üretim hareketi olan Maker hareketini gençlere tanıtmak.

-Farklı ülkelerdeki mucitleri ve icatları tanıtarak gençlerin genel kültür bilgisini artırmak ve mucitliğe karşı merak uyandırmak

-Kodlamanın önemine dair gençlerde farkındalık oluşturmak.