2021-2027 Dönemi ECHE Sonuçları Açıklanmıştır

2021-2027 dönemi ECHE Sonuçları açıklanmıştır. Ülkemizdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumu sayısı:195 olmuştur. Güncel

2021-2027 dönemi ECHE Sonuçları açıklanmıştır. Ülkemizdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumu sayısı:195 olmuştur. Güncel ECHE listesini Avrupa Komisyonunun link'teki sayfasından takip edebilirsiniz. eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-ter-for-higher-education-2014-2020-ion-2020_en Yüksek Öğrenim için Erasmus Beyannamesi ECHE, bir yüksek öğretim kurumunun HEI Erasmus Programı dahilinde gerçekleştirebileceği Avrupa ve uluslararası işbirliği faaliyetleri için genel kalite çerçevesini sağlamaktadır. Yüksek Öğrenim için Erasmus Beyannamesi ödülü, bir Program ülkesinde bulunan ve Erasmus 'ın üç temel faaliyetinden herhangi birine katılmaya istekli olan tüm yükseköğretim kurumları için bir ön koşuldur. Ortak ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları için, ECHE gerekli değildir ve kalite çerçevesi, yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası anlaşmalar yoluyla oluşturulacaktır.