Almanya'da Permakültür projesi

22-30 Eylül Almanya Klotzenhofta permakültür konulu projeye Türk ekibi olarak katılım sağladık. Projede Almanya, Türkiye, Macaristan, İspanya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya olmak üzere 6 farklı ülkeden altışar katılımcı yer almıştır. Projede permakültür hakkında bilgi edinip permakültürü uygulayan yerel halkı tanıma fırsatı yakaladık. Projede yeni kültürler tanıyıp kültürel etkileşimimizi geliştirdik. Aynı zamanda farklı kültürlerin dans ve yöresel yemeklerini tanıdık. Permakültür hakkında bilgi sahibi olup kendi permakültür tasarımlarımızı yaptık. Permakültür hangi ülkelerde ne derecede uygulanıyor öğrendik. Almayadaki permakültür uygulamalarını öğrenmek adına farklı bölgelere geziler yaptık. Permakültür hakkında kısa video hazırladık. Özetle kısa bir süre içinde güzel deneyimler yaşayıp eğlenerek ve öğrenerek vakit geçirdik.