Erasmus gençlik projesi

3 Ocak - 9 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında İspanya'nın Collado Mediano kentinde gerçekleştirilen "Find your path-os: sosyal girişimcilik post covid19 döneminde sosyal girişimcilik" başlıklı Erasmus+ Eğitim Kursuna katıldık.

Proje bizim için uygulandı; Kendilerini yerel gerçekliklerinde daha az fırsata sahip gençlerle çalışmaya adamış ve yaygın öğrenmenin kolaylaştırılması konusunda temel bilgiye sahip olan 24 gençlik çalışanı, yeterliliklerini yeni yaygın eğitim araçları geliştirmede uygulama arzusuna sahip olarak karakterize edildi. Bu araçlar, daha az fırsata sahip gençlerin sosyal katılımını artıracaktır. Bu kişiler, daha az fırsata sahip gençlerle çalışırken yetkinliklerini ve yeni geliştirilen araçları uygulama konusunda ilgili kuruluşları tarafından desteklenecektir. Proje ortakları Fransa, İtalya, Türkiye, Macaristan, Portekiz, Çekya, Kuzey Makedonya, İsveç ve proje ev sahibi İspanya idi. Mülteciler/göçmenler için daha uyumlu ve dayanıklı toplumlar (teori, kavramlar, adımlar, felsefe) için bir araç olarak Sosyal girişimcilik (SE) ile tanıştık;

Çevrimiçi araçlar, yenilikçi platformlar gibi yeni olasılıkları ve alternatif kaynakları araştırdık ve değiş tokuş ettik;

Genç göçmen ve mültecilerin toplumda ve dolayısıyla işgücü piyasasında yaşadıkları güncel sorunlar hakkında farkındalık yaratıldı.

İyi uygulamaları veya alternatif çözümleri tartıştık;

Marjinal topluluklarda gençliğin radikalleşmesini önlemenin bir aracı olarak sosyal girişimcilik üzerinde derinlemesine düşünüldü.

Son olarak, yenilikçi, sürdürülebilir, gözlemci ve yeni fikirlere açık olarak daha özerk olmak ve fırsatlar yaratmak için ilham aldık.