2021-2022 Jean Monnet Burs Başvuruları başladı!

2021-2022 Jean Monnet Burs Başvuruları başladı! Jean Monnet Bursu, AB ve AB müktesebatı ile ilgili konularda uzmanlaşmak ve AB tam üyelik sürecinde gerekli idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla her yıl belirli sayıda gence Avrupa ülkelerinde burslu öğrenim görme fırsatı vermektedir. İlk olarak 1990-1991 yılları arasında gerçekleştirilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu AB projelerinden biridir ve bu güne kadar 2000’den fazla gence lisansüstü eğitim şansı vermiştir. Program AB ile ilgili akademik çalışmaları desteklediği için AB müktesebatı kapsamında yer alan ve aşağıda sıralanan konulardaki çalışmalar için burs verilmektedir: • Malların Serbest Dolaşımı • İşçilerin Serbest Dolaşımı • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi • Sermayenin Serbest Dolaşımı • Kamu Alımları • Şirketler Hukuku • Fikri Mülkiyet Hukuku • Rekabet Politikası • Mali Hizmetler • Bilgi Toplumu ve Medya • Tarım ve Kırsal Kalkınma • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı • Balıkçılık • Taşımacılık Politikası • Enerji • Vergilendirme • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika • İstatistik • Sosyal Politika ve İstihdam • İşletmeler ve Sanayi Politikası • Trans-Avrupa Şebekeleri • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu • Yargı ve Temel Haklar • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik • Bilim ve Araştırma • Eğitim ve Kültür • Çevre • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması • Ortak Ticaret Politikası Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler • Mali Kontrol • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları Program 2021-2022 akademik yılı için de yaklaşık 160 kişiye burs vermeyi planlanmaktadır ve başvurular 17 Kasım 2020’ye kadar devam edecektir. Burs için sadece üniversite son sınıf öğrencileri değil kamu çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve üniversite akademik personelleri de başvuru yapabilmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için : www.jeanmonnet.org.tr/tr-tr/