ALMIT proje toplantısı

EASI programı kapsamında AB tarafından desteklenen ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye ayağı yürütülmekte olan ALMIT "Acceleration of Labour Market Integration of Immigrants Through Map of Skils and Trainings" Göçmenlerin İşgücü Piyasası Entegrasyonunun Eğitim ve Becerilerinin Haritalandırılması Yoluyla Hızlandırılması isimli proje kapsamında kadın ayrımcılığı ve mülteci kadınlara yönelik yapılan ayrımcılıkla mücadele kapsamında Bolu Koru Otelde toplantı yapılmıştır. Toplantıya farklı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra, Göç Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi temsilcileri de yer almıştır. Yapılan ayrımcılığa yönelik deneyimlerini paylaşan kurum temsilcileri çözüm önerilerini sunmuşlardır. Toplantıya derneğimizi temsilen Dernek Başkanı İlyas AYYILDIZ ve dernek üyeleri Mehmet ÖNEMLİ ve Ayşe Betül BAKIRCI katılmıştır. Derneğimizin üyelerinden Ayşe Betül Bakırcı aynı zamanda koordinatörlük yaptığı ALMIT projesi hakkında bilgilendirme yapmıştır.