ALMIT Çorum'da

ALMIT "Acceleration of Labour Market Integration of Immigrants Through Map of Skils and Trainings" Göçmenlerin İşgücü Piyasası Entegrasyonunun Eğitim ve Becerilerinin Haritalandırılması Yoluyla Hızlandırılması isimli proje kapsamında Çorum öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya Dernek Başkanı İlyas AYYILDIZ ve dernek üyeleri Mehmet ÖNEMLİ ve Ayşe Betül BAKIRCI katılmıştır. Göçmen ve mültecilere yönelik çalışmalar yapan derneklerin ve resmi kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe yönelik yeni işbirliği fikirleri tartışıldı.