ALMIT Eskişehir'de

ALMIT Eskişehir'de ALMIT "Acceleration of Labour Market Integration of Immigrants Through Map of Skils and Trainings" projesi kapsamında Eskişehir Madame Tadia Hotel'de gerçekleşen toplantıya Dernek Başkanı İlyas Ayyıldız ve dernek üyeleri Mehmet Önemli, Ayşe Betül Bakırcı, Erva Nur KÖK ve Hande Gül Pala katılmıştır. Toplantıya farklı sivil toplum örgütlerinin vedevlet kurumarından temsilcileri katılmıştır ve yapılan sunum sonrası çözüm önerileri tartışıldı. Derneğimizin üyelerinden Erva Nur KÖK ve Hande Gül Pala aynı zamanda proje tecrübelerini katılımcılara aktarmıştır.