ALMIT İzmir'de

ALMIT İzmir'de ALMIT "Acceleration of Labour Market Integration of Immigrants Through Map of Skils and Trainings" Göçmenlerin İşgücü Piyasası Entegrasyonunun Eğitim ve Becerilerinin Haritalandırılması Yoluyla Hızlandırılması projesi kapsamında, İzmir SGDD ile işbirliği ile yaparak mülteci ve iş yeri temsilcilerini bir araya getirdiğimiz toplantımızı gerçekleştirdik. Farklı işyerlerinin temsilcileri, çeşitli dernek üyeleri ve mülteci ve göçmenlerden bir grup toplantıya katılım gösterdi. Toplantıya derneğimizden de başkanımız İlyas AYYILDIZ ve dernek üyeleri Mehmet ÖNEMLİ ve Ayşe Betül BAKIRCI katıldı.