Run of Equality Proje Başarısı

Hedefi bulunduğu bölge başta olmak üzere tüm Türkiye ve Avrupa’da daha fazla genç bireye katkıda bulunmak olan Adana Mithatpaşa Spor Kulübü Derneği'nin 2019 yılında kabul edilen ancak pandemi nedeniyle sadece İtalya Roma’da açılış toplantısı gerçekleştirebilen Run For Equalty projesinin ikinci hareketliliği ise online gerçekleşti. Derneğimizin de destekçisi olduğu projenin ana hedefi gençlik çalışanlarında ve gençlerde çeşitliliği ve sosyalliği İnsan Hakları Eğitimi ile birleştirilerek sporun önemini ortaya çıkarmaktır. Açılış toplantısı İtalya Roma’da gerçekleştirilen projede sporun herkes için ve özellikle genç bireylerde ayrımcılığı ortadan kaldırdığı vurgulanmıştır. İnsan Hakları Eğitimi de alan gençlere bu hakların bireylerde ve özellikle gençlerde spor ile daha fazla korunduğu gösterilmiştir. Proje ile gençler ve gençlik çalışanları spor aracılığıyla ortak bir zihniyet inşa etmek için eğitim metotları geliştirmek ve mevcut iyi uygulamaları iyileştirmek adına çalışmalar gerçekleştireceklerdir. Ayrıca İnsan Hakları Eğitimi ve Spor Yoluyla Eğitim konulu çalışmalar ve yönergelerin gençlere anlatıldığı, sporun değerleri ve buna dayanan ilişkisel deneyimlerin ortaya konulduğu projede herkes için spor kavramı yansıtılmaktadır. Projenin sonuçları ile ilgili belgeleri aşağıda bulabilirsiniz. runforequalityhome.files.wordpress.com/.run... runforequality.home.b / runforequality.home.b /2020/01/30/keek-off-meeting/ runforequality.home.b /2020/01/30/ run-for-equality-second-meetings-photos/ runforequality.home.b /