ALMIT Adana'da..

ALMIT "Acceleration of Labour Market Integration of Immigrants Through Map of Skils and Trainings" Göçmenlerin İşgücü Piyasası Entegrasyonunun Eğitim ve Becerilerinin Haritalandırılması Yoluyla Hızlandırılması projemizin yaygınlaştırma toplantılarından bir yenisi Adana'da gerçekleşti. Toplantıya derneğimizi temsilen başkanımız İlyas Ayyıldız ve Ayşe Betül Bakırcı katılım gösterdi. Toplantıya farklı sivil toplum örgütlerinin ve devlet kurumlarından temsilcilerine ek olarak mültecilere yönelik çalışmalar yapan kurumlar da katılmış, yapılan sunum sonrası çözüm önerileri tartışılmıştır.