Erasmus Yeni Dönem Program Rehberi

Üye devletler ve AB Parlamentosu birkaç gün önce Erasmus programı 2021-2027 hakkındaki önemli sorular üzerinde AB Komisyonu ile bir anlaşmaya vardı. Ancak, programın resmi olarak koordine edilmesinin biraz zaman alacağı düşünülüyor. AB Komisyonu tarafından, Erasmus olarak da adlandırılacak olan 2021 tarihli yeni program için program rehberinin 2021 Şubat ayı sonunda yayınlanması beklendiği ile ilgili bir bilgi geldi. Uzun vadeli AB bütçesi MFF için karar verme sürecinin geçici olarak abluka edilmesi bu noktada bir gecikmeye yol açtı ancak rehber yayınlandıktan sonra yeni programın fiilen başlayabileceği ve 2021 in bir geçiş yılı olmayacağı varsayılıyor. 2021 yepyeni bir Erasmus programı getirecek. Gençlik politikası toplantıları yerine yeni programda “Gençlik Katılım Faaliyetleri” olacak. Bu yeni format, Avrupa boyutundaki ulusal ve uluslararası projeleri desteklemektedir ve gençlerin Avrupa'da sivil topluma ve siyasi hayata katılımını güçlendirmek için yeni bir finansman biçimi. Gençlik katılım projeleri ile -gençlerin sivil topluma ve demokratik hayata katılımının güçlendirilmesi, -Avrupa bilincini güçlendirmek, entegrasyon sürecine katkıda bulunmak ve Avrupa gençlik hedeflerini uygulamak, -Dijital becerilerin ve medya okuryazarlığının geliştirilmesi, -Her düzeyde karar vericilerle diya ve AB gençlik diyaloğuna katkı yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca Anahtar Eylem 3'teki KA3 AB Gençlik Diyaloğu Projeleri ve Anahtar Eylem 2’deki KA2 Ulusötesi Gençlik Girişimleri de bu formata entegre edilecektir.