Gençlik çalışanı hareketliliği projesi

Derneğimiz tarafından hazırlanan ve 2020 yılında Türkiye Ulusal Ajansı AB tarafından desteklenen Erasmus+ gençlik çalışanı hareketliliği projesi Düzce Avni Akyol Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Proje, İsveç, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Romanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Makedonya ve Türkiye’den toplam 28 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Proje boyunca ergenler ve bağımlılık hastalıkları için danışmanlık ve risk altındaki gençleri izleme konusunda bilgilendirmek, risk gruplarına erken müdahale yollarını öğretmeyi ve madde bağımlılığının önlenmesi konusunda yerel ve ulus ötesi kurumlar arasındaki iş birliğini artırma konularında çalışılmıştır.

 Çok sayıda uzmana ev sahipliği yapan projede bağımlılığı önlemede akran eğitim modeli ve bu model konusunda yapılan iyi uygulamaları Doktor Mehmet Önemli tanıtmış, uygulamalı eğitim vermiştir. Yeşilay Danışmanlıķ Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Turan madde bağımlılığını önleme adına uygulamaları paylaşmış, bağımlılıkla mücadelede önemli rol alan YEDAM tanıtımı yapmıştır.

Proje faaliyetleri dahilinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden Psikolog Zeynep Uran madde bağımlılığı hakkında sunum yapmış, risk altındaki gençlerin tanımlanması noktasında katılımcı gençlik çalışanlarına eğitim vermiştir.

Proje son günü bağımlılık önleme çalıştayı yapılmış olup çalıştaya yerel paydaşlardan DÜBAM müdürü Dilek DEMİREZEN, Yeşilay Danışmanlıķ Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Turan, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden Psikolog Zeynep Uran, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Betül BAKIRCI katılmıştır.

Proje aynı zamanda farklı ülkelerden gelen katılımcıların kültürlerarası farklılıkları görerek hoşgörü bilinci kazanmasına katkı sağlamıştır. Katılımcılar projenin kendilerine çok önemli bilgiler kattığını söylemişler, madde bağımlılığı ile ilgili birçok bilgi edinip farkındalık kazandıklarını ve Düzce’nin kültürel yapısından ve doğal ortamından da oldukça etkilendiklerini ifade etmişlerdir.