Erasmus gençlik projesi

Erasmus+ projeleri kapsamında İsveç Ulusal ajansı ve AB tarafından desteklenen İsveç’te faaliyet gösteren Active Citizens of Malmö isimli gençlik grubunun sahibi olduğu ve Derneğimiz tarafından Düzce’de yürütülen Young Farmers in Action (Genç Çiftçiler İşbaşında) isimli gençlik değişimi projesi 15-21 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Projeye 8 farklı ülkeden 48 genç katıldı.

Proje kapsamında Düzce Üniversitesi ziraat fakültesine yapılan ziyarette, üniversitenin sürdürülebilir tarım alanında yapmış olduğu çalışmalar yerinde incelendi. Düzce ilinde faaliyet gösteren Taç tarım çiftliğine yapılan ziyarette tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verildi. Uzmanların sunumu, bilgilendirme çalışmaları, tartışmalar yapılarak sürdürülebilir tarımın önemi, temel özellikleri, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda gençlerin bilgisi artırıldı, yoğun kimyasal gübreler ve pestisite dayalı tarımsal uygulamalar sebebi ile toprağın sağlığı ve doğallığının bozulduğu, suların kirlendiğini ve kimyasalların etkisi ile biyolojik çeşitlilik azalmak olduğu konularında gençlerde farkındalık geliştirildi. Yapılan çalışmalarda ;

-Toprağın dengeli beslenmesi

-Doğal kaynaklara ve tüketiciye faydası

-Üründe sağlanan çeşitlilik değerini artırması

-Tüm ekosistem, üretim sürecindeki faydası

-Bitki ve hayvan entegrasyonu

-Kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler

-Doğal kaynakların orijinal biçimi ile korunmasını sağlaması konularına yer verildi.

Ev ortamında, domates, biber, soğan, maydanoz yetiştirme üzerine mini uygulamalar yapan gençler kendilerine verilecek fide ve tohumları ekerek 1 haftalık süreçte naısl bakım yapılacağını uygulamalı olarak öğrendiler. Ayrıca gençler 3 farklı kategoride  Teras, balkon, pencere önü permakültürü oluşturdular.

Proje aynı zamanda farklı ülkelerden gelen katılımcıların kültürlerarası farklılıkları görerek hoşgörü bilinci kazanmasına katkı sağlamıştır. Katılımcılar projenin kendilerine çok önemli bilgiler kattığını söylemişler, Sürdürülebilir tarım ile ilgili birçok bilgi edinip farkındalık kazandıklarını ve Düzce’nin kültürel yapısından ve doğal ortamından da oldukça etkilendiklerini ifade etmişlerdir.