2. Geleneksel Sarıalan Çalıştayı

Düzce Alfa Gençlik derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz 2. Gençlik çalıştayı Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde derneğimiz bünyesinde çalışan 20 gönüllü gencin katılımı ile 19-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştay süresince gençler 2018 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen ve gençler tarafından belirlenen AB Gençlik Stratejisi hedeflerine yönelik çalışmalar yaptı. Bu doğrultuda;

1. AB’yi genç insanlara bağlamak
Gençler arasında AB projesine ait olma duygusunu teşvik etmek ve özgüven kazanmak ve katılımı artırmak için AB ile gençler arasında bir köprü oluşturmak adına alınacak önlemler tartışıldı.

2. Cinsiyet eşitliği
Kadın erkek eşitliğini ve gençlerin yaşamlarının her alanında 2 cinse duyarlı yaklaşımları sağlamak için neler yapılabileceği hakkında fikirler ortaya koyuldu.

3. Kapsayıcı toplumlar
Tüm gençlerin topluma katılımını sağlamak ve artırmak için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

4. Bilgi ve yapıcı diyalog
Gençlerin güvenilir bilgiye daha iyi erişebilmelerini sağlamak ve bilgiyi eleştirel olarak değerlendirme ve yapıcı diyaloga dahil olma yeteneklerini desteklemek adına yapılabilecek etkinlikler değerlendirildi.

5. Akıl sağlığı ve refah
Daha iyi akıl sağlığı sağlamak ve akıl sağlığı sorunlarının damgalanmasını ortadan kaldırmak, böylece tüm gençlerin sosyal katılımını teşvik etmek için alınacak önlemler hakkında fikirler tartışıldı.

6. Kırsal gençlik için ileri bir adım
Gençlerin kırsal alanlardaki potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir durum yaratmak için kırsaldaki gençlere yönelik yapılabilecek etkinlikler gözden geçirildi.

7. Herkes için kaliteli istihdam
Tüm gençler için kaliteli işlere yol açan fırsatlarla erişilebilir bir işgücü piyasası sağlamak için alınabilecek önlemler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

8. Kaliteli öğrenme
21. yüzyılda sürekli değişen yaşamın zorluklarıyla yüzleşmek için gençleri hazırlamak için farklı öğrenme yöntemlerini bağlamak ve geliştirmek için kaliteli öğrenme yolları hakkında uzmanlardan bilgi alındı.

9. Herkese alan ve katılım
Gençlerin demokratik katılımını ve özerkliğini güçlendirmek ve gençlere toplumun her alanında özel alanlar sağlamak için gerçekleştirilebilecek projeler hakkında tartışıldı.

10. Sürdürülebilir bir yeşil Avrupa
Tüm gençlerin çevresel olarak aktif, eğitimli ve günlük yaşamlarında değişim yaratabilecekleri bir toplum yaratmak çalıştay gerçekleştirildi.

11. Gençlik örgütleri ve Avrupa programları
Amaç: Tüm gençlere gençlik örgütlerine ve Avrupa gençlik programlarına eşit erişim sağlamak ve böylece Avrupa değerlerine ve kimliğine dayalı bir toplum oluşturmak.

Çalıştaylar sonunda Alfa Gençlik Derneği olarak 5 yıllık stratejik plan yapıldı ve eylem planı hazırlandı. Buna göre 5 yıllık süre içerisinde başvurulacak projeler ve yapılacak etkinlikler şu şekilde planlandı;

1-Dijitalleşme konulu Gençlik Katılımı (154) proje projesi hazırlanması.

2- Mültecileri ve dezavantajlıları içine alan gençlik değişimi projesi hazırlanması.

3-Çevre ve iklim değişikliği konulu gençlik çalışanı hareketliliği projesi hazırlanması.

4-Avrupa Dayanışma Programı (ESC50) kapsamında kalite etiketi başvuru hazırlanması ve gönüllülük projeleri hazırlanması.

5-KA2 okul eğitimi, yetişkin eğitimi ve gençlik alanında stratejik ortaklık projeleri kapsamında çalışmalar yapılması

6-Yurt dışı ortaklık ağının genişletilmesi ve yurt dışı hareketlilik projelerine ortaklık olunması.

7- Yerel paydaşlar ile görüşmeler yapılması, yerel STK’lar ile geleceğe dair işbirliklerinin planlanması

8-2023 yılı Temmuz ayında 3. Çalıştayın yapılması.